Вернутся к списку новостей

Опубликовано: 26.04.2018

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

  • загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства — 1003919518 штук.
  • загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства — 1001739506 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.