Акціонерам

Особлива інформація

Інформація про набуття особами, що діють спільно, контрольного пакета акцій Приватного акціонерного товариства “Бердянський зовод підйомно-транспортного обладнання”

Особлива інформація

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особи, що діють спільно, стали власниками контрольного пакета акцій Приватного акціонерного товариства “Бердянський зовод підйомно-транспортного обладнання”

Особлива інформація

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства  “Бердянський зовод підйомно-транспортного обладнання”

Особлива інформація

Повідомлення про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Особлива інформація

Повідомлення про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного контрольного пакета акцій

Особлива інформація

Оферта

Додаткова інформація

Річна інформація емітента цінних паперів

Продовження повноважень керівника

Вимога